малко литература за програмирането - www.blog.karadev.net <> елекроника - www.karadev.net

за контакти - info@karadev.net

пълен списък на книгите за С, процесори и други инфо <> http://karadev.net/uroci/filespdf/

линк за файл >>> чети файла

линк за файл >>> чети файла

 

линк за файл >>> чети файла

     

 

линк за файл >>> чети файла

линк за файл >>> чети файла

 

линк за файл >>> чети файла

     

линк за файл >>> чети файла

линк за файл >>> чети файла

линк за файл >>> чети файла

 

     

линк за файл >>> чети файла

 

 

линк за файл >>> чети файла

Теми по Софтуерни Технологии

на специалност Компютърни Науки